Build Out: oplossingen in
Bouw en Vastgoed

Business development

"waarde toevoegen aan uw bedrijf of grondpositie"

Interim management

" Oplossingen aandragen"

Bouwadvies

"goede advies voor uw project is niet duur"

Conflictmanagement

"uw conflicten snel opgelost"

Interim Management in Bouw & Vastgoed

U heeft een Project(en)/een Organisatie in de Bouw- & Vastgoedsector? en u wilt met een strakke sturing, kennis van zaken, en een frisse kijk succes?  in die situaties komt J. (Koos) van Rijn graag met u in gesprek. 

Interim Management voor de Opdrachtnemer

(Interim) Management is voor J. (Koos) van Rijn niet alleen het geven van leiding. Het is ook de directe verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van de doelstellingen.

Controle en het boeken van resultaat zijn cruciale ingrediënten voor de manier waarop J. (Koos) van Rijn werkt. Hierbij wordt geput uit een ruime ervaring met Senior Management op projectniveau en Management op directieniveau. J. (Koos) van Rijn heeft vele projecten, ook vastgelopen projecten, tot een goed einde weten te brengen. 

Er wordt verantwoording genomen voor de dagelijkse leiding van een project of organisatie. Met duidelijke doelstellingen en een heldere leiding zorgt J. (Koos) van Rijn ervoor dat het team gezamenlijk het gewenste resultaat neerzet.  

Vertegenwoordiging van de Opdrachtgever

Heeft u als Opdrachtgever niet de tijd en/of de expertise om met Bouw & Vastgoed partijen te communiceren en afspraken te maken? zijn de risico’s voor u lastig in te schatten? dan is het behalen van optimale resultaten gering en is er risico op financiële schade. J. (Koos) van Rijn zet zijn kennis en ervaring graag in om u te vertegenwoordigen in een bouwproces.  J. (Koos) van Rijn heeft vele projecten aan de zijde van Opdrachtgevers (o.a. voor Lucent Technologies, AVAYA en Hitachi Machinery) gerealiseerd. Op Senior niveau is hierbij  o.a. ervaring opgedaan met het rapporteren en het leiden van projecten.  Zo wordt u goed, direct en betrouwbaar geïnformeerd. Zo houdt u de touwtjes stevig in handen, en kunt u zich maximaal concentreren op uw eigen business.

de aanpak van J. (Koos) van Rijn

” Ik weet teams, individuen en bedrijven te ondersteunen en leiding te geven. Ik weet de weg om initiatieven om te zetten naar concrete projecten”. “Mijn focus is daarbij gericht op het primaire proces, het verbeteren daarvan, en het project naar de goede kant toe laten manoeuvreren. Dit met het doel: winst te genereren en kwaliteit te waarborgen”.

bijdrage van J. (Koos) van Rijn

“Voor de huidige bouwopgave, waar productietoename en de druk op de capaciteit voelbaar worden, wil J. (Koos) van Rijn een positieve bijdrage leveren. Ik geloof hierbij in: een transparante samenwerking met de opdrachtgever, een excellente samenwerking van de bouwpartners en maatwerk contractvormen”.

projecten van J. (Koos) van Rijn:   voorbeelden projecten

Build Out voor Management in:


Ο    Senior Management / directie posities bij de Opdrachtgever
Ο    Senior Management / directie posities bij de aannemer
Ο    Crisis Management bij vastgelopen projecten
Ο    Management van Tenderprocessen
Ο    Management van ontwerp- en engineeringsprocessen

 

ervaring 


Ο    productie van 1800 st. woningen: in grondgebonden en gestapeld
Ο    productie van € 600 mln. in Utiliteitsbouw en R & O
Ο    functies o.a.: Projectmanager, Projectleider, Projectdirecteur, Directeur
Ο    Tenders | Bouwteam | Aanbestedingen
Ο    Contractmanagement
Ο    UAV en UAV – GC
Ο    zie portfolio:  voorbeelden projecten
Ο    zie LinkedIn profiel  (J.) Koos van Rijn

contact


J. (Koos) van Rijn: + 31 (0)6 196 39 460  of info@buildout.nl

 https://nl.linkedin.com/in/koosvanrijn http://www.hetkavelhuis.nl